Дентално студио Славови Стара Загора - Зъболекар

"Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и
толкова малък колкото е малка усмивката му"

Импланти - показания, планиране и техники за поставяне

Импланти - показания, планиране и техники за поставяне 

 Зъбните импланти се поставят в челюстните кости по хирургичен път. Съществуват два основни вида интраосални импланти: едночастови и двучастови и съответно поставянето им се извършва в едно и две посещения. Процедурата се извършва в едно или две посещения с местна упойка без болка.

 Показания за имплантиране:

-          липса на единичен зъбИмплант с циркониева коронка

-          ограничени дефекти на зъбните редици

-          беззъби челюсти

-          изразена непоносимост и невъзможно носене на частични или тотални протези

-          други

 Потготовката на пациента е ключов момент в процеса на лечение. Започва се с изследване на пациента и преценка дали той е подходящ за имплантологично лечение. Взимат се отпечатъци, от които се отливат диагностични модели, които служат на лекуващия лекар за преценка на ситуацията.

Правят се рентгенографски изследвания, като най- често използваните са ортопантомографията, компютърна томография, коничнолъчев томограф и други.

 Техниките за поставяне на зъбни импланти, както споменахме по- горе са два вида:

 Имплантиране с отпрепариране на ламбо – първи етап

-          отпрепариране на ламбото

-          използване на дрилове за обработка на костта

-          поставяне на импланта

-          зашиване на ламбото

 

Имплантиране с отпрепариране на ламбо – втори етап

 Този етап включва разкриване на вече поставения имплант след 3 до 6 месеца. След това се поставя андстройката и се пристъпва към ортопедичното лечение.

 Най- често ортопедичното лечение завършва с изработване на металокерамични или циркониеви коронки и мостове.