Дентално студио Славови Стара Загора - Зъболекар

"Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и
толкова малък колкото е малка усмивката му"

Снемаеми протези

Снемаемите протези се израборват най-често при пациенти с тотално обеззъбени челюсти. Този вид протези са изработени от биологично поносима пластмаса със подходящ цвят, върху която са наредени фабрично изработени изкуствени зъби.

Лечението с снемаеми зъбни протези цели да възстанови правилните дъвкателна, естетична и говорна функция на пациента.

Изработката на този вид конструкции е сложен и времепоглъщащ процес. Той е свързан с неколкократно посещение на стоматологичния кабинет от страна на пациента.

В началото се прави подробен преглед и потготовка на болния.

Следва снемане на различни видове отпечатъци за точното изработване на бъдещата протеза.

Снемаемите плакови протези се изработват в стоматологична лаборатория и след това се поставят на пациента.

Задържането на протезите върху протезното поле е един от най-често срещаните пролеми. При пациенти с ниски алвеоларни гребеи (кост) задържането е много трудно, а понякога дори невъзможно.

Най-успешният начин за задържане е постаяне на дори само два импланта. Тогава протезата буквално се „закопчава” за тях. Имплантите се поставят най- често във фронталната област на обеззъбената зъбна редица.