Дентално студио Славови Стара Загора - Зъболекар

"Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и
толкова малък колкото е малка усмивката му"

Лечение на деца

Ранното ортодонтско лечение е ключов момент от цялостният процес на лечение. Като добър срок, за стартиране на този тип лечене, се счита периода 7-8 годишна възраст.Ортодонтия и брекети в Стара Загора

При прегледа на детето се установява дали само зъбите са неправилно разположени или наличният пролем е: дълбока захапка, кръстосана захапка, обратна захапка, струпване на зъбите във фронталния участук, преразвита или компресирана долна или горна челюст и други.

В повечето случаи, за профилактика и лечение на зъбно- челюстните отколонения в ранна детска възраст, се използват снемаеми ортодонтски апарати.

С помощта на снемаемите апарати се постига разширение или стеснение на определени участъци от челюстите, промяна на местоположението на единични или група зъби, отстраняване на вредни навици настъпили в ранна детска възраст (смикане на пръст, инфантилно гълтане, устно дишане и др).

Продължителността на лечението може да бъде от 6 до 18 месеца.